S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.
       * 2007 m.
      
* 2008 m.
       * 2009 m.
      
* 2010 m.
       * 2011 m.
Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 

 

Draugijos „Pilis“ tikslas yra remti Lietuvos pilių, piliakalnių, kito architektūrinio bei gynybinio ir istorinio paveldo tyrimus, atkūrimą, tvarkymą bei garsinimą. Vykdydama savo veiklą Draugija „Pilis“ bendradarbiauja su kitomis organizacijomis bei švietimo įstaigomis.

Draugija „Pilis“ įsteigta 1999 m. rugsėjo 8 d. Šiuo metu ji turi virš 60 narių Vilniuje, Kaune, Anykščiuose ir JAV.

2007 m. gegužės 3 d. įvykusiame Draugijos „Pilis“ susirinkime patvirtinti nauji draugijos įstatai, o 2009 m. lapkričio 18 d. išrinkta dabar veikianti Valdyba. Valdybos posėdyje lapkričio 23 d. Draugijos „Pilis“ pirmininku išrinktas Tomas Baranauskas.

 © Draugija Pilis, 2011 m.