S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.

Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 


Draugijos Pilis 2005 m. veiklos apžvalga

Veikla:

1. Suorganizuotas susitikimas su KVAD direktore p. D. Varnaite dėl Kauno ir Medininkų pilių atstatymo galimybių.

2. Pradėti rengti nauji draugijos įstatai remiantis LR Asociacijų įstatymu. Naujus įstatus ruošė R. Opermanienė ir E. Kulikauskas.

3. Susitikta su LR Kultūros ministru Vladimiru Prudnikovu dėl galimybės gauti stipendijas antrajam dailininkų konkursui Lietuvos istorijos tematika surengti.

4. Suorganizuotas visuotinis narių susirinkimas, Vasario 16 d. paminėjimas, Signatarų namų ekskursija, filmas apie 1918 m. signatarus. Dalyvavo 21 draugijos narys.

5. Suorganizuotas renginys Kauno Rotušėje „Atstatykime Kauno pilį”. Pranešimus skaitė prof. E. Aleksandravičius, prof. A. Avižienis, dail. J. Malinauskaitė ir Kauno savivaldybės atstovas R. Miliūkštis. Renginyje koncertavo Kauno kvartetas ir Vytauto Didžiojo universiteto – Rotary teatras. Renginio metu buvo surinkta 970 Lt aukų. Organizacinį darbą atliko D. Gruzdienė. J. Malinauskaitė išleido lankstinuką savo lėšomis. Buvo išleistas plakatas. Po renginio įvykio ekskursija Kauno pilyje, kuriai vadovavo dr. Valdas Rakutis.

6. Suorganizuota ekskursija į rytinės Lenkijos pilis, aplankant Krokuvos Vavelį. Dalyvavo 15 draugijos narių. Kelionę organizavo R. Opermanienė.

7. Doc. E. Jovaiša atstovauja draugiją Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato taryboje. D. Ulvydienė atstovavo draugiją seminare „Gyvieji dvarai ir pilys“ Klaipėdoje 2005 09 15-19 d.

8. Suorganizuotas Draugijos Pilis 6 metų veiklos paminėjimas ir ekskursija Pučkorių parke 2005 10 01. Dalyvavo 12 narių.

9. Suorganizuotas moksleivių konkursas-paroda „Kokią Kauno pilį aš įsivaizduoju ateityje”. Nugalėtojams suorganizuota kelionė į Vilniaus pilis, Katedrą ir Taikomosios dailės muziejų. Už ekskursiją apmokėta iš aukų surinktų per renginį „Atstatykime Kauno pilį”. Organizavo D. Gruzdienė ir J. Malinauskaitė.

10. Dalyvauta Valdovų rūmų paramos fondo Rėmėjų pagerbimo iškilmėse Liepos 6 d. ir lapkričio 17 d. paramos vakare, skirtame 5-erių veiklos metų sukakčiai paminėti.

Valdybos posėdžiai:

1. Aptarta galimybės susitikti su Trakų pilies direktoriumi dėl Medininkų pilies atkūrimo.

2. Svarstyta dėl laiško Kultūros ministerijai apie stipendijų skyrimą dailininkams ir atstovo skyrimo į Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato tarybą.

3. Tartasi dėl antrojo dailininkų paveikslų eskizų istorine tematika konkurso skelbimo.

4. Svarstyta renginio Kaune, paveikslų parodos istorine tematika, ekskursijos organizavimo, Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato teritorijos tvarkymo bei bendro Signatarų namų ir Draugijos Pilis lankstinuko leidyba.

5. Svarstyta draugijos naujų įstatų paruošimas, ekskursija aplankant Lenkijos pilis.

6. Aptartas įvykęs renginys Kaune, svarstyta galimybė dėl paveikslų parodos istorine tematika, aptartas draugijos įstatų ir valdybos narių registravimas juridinių asmenų registre.

7. Pateikta valdybos pirmininkės ataskaita apie dalyvavimą seminare „Gyvieji dvarai ir pilys“, aptarta tolimesnė draugijos veikla Kaune, svarstyta dėl Draugijos Pilis 6 metų veiklos paminėjimo.

8. Surengti du valdybos posėdžiai dėl Kovo 11-osios 16-ųjų metinių paminėjimo Signatarų namuose.

 © Draugija Pilis, 2007 m. gegužės 13 d.