S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.

Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 


Draugijos Pilis 2006 m. veiklos apžvalga

Veikla:

1. Suorganizuotas Kovo 11 d. paminėjimas Signatarų namuose dalyvaujant kai kuriems signatarams.

2. Nariai dalyvavo Signatarų klubo Valdovų rūmų paskirties svarstyme, Signatarų namuose.

3. Suorganizuota ekskursija po Kauno tvirtoves-fortus, Kauno pilį (vadovas Valdas Rakutis) ir aplankyti Kauno dienos renginiai.

4. Suorganizuota ekskursija po Dzūkijos piliakalnius. Dalyvavo 14 narių.

5. Dalyvavo Valdovų rūmų paramos fondo Liepos 6 d. Rėmėjų pagerbime. Taip pat paaukojo Valdovų rūmų paramos fondui 351,94 Lt nuo leidinių platinimo ir paaukojo 200 Lt sumą lankstinuko „Liepos 6, Vasario 16, Kovo 11” leidybai.

6. Metinis draugijos susirinkimas ir ekskursija Dubingių piliavietėje, Radvilų valdose bei apsilankymas Lietuvos energijos poilsiavietėje prie Asvejos ežero – 2006 08 26. Dalyvavo 19 narių.

7. Ekskursija po atstatomus Valdovų rūmus ir Taikomosios dailės muziejaus radinių, Ldk Aleksandro ir įgytų kultūros vertybių ekspozicijas. Dalyvavo 22 nariai.

8. Parašų rinkimas palaikant Valstybinės paveldo komisijos sprendimą dėl istorinio Valdovų rūmų įvaizdžio atkūrimo ir pirklio (Šliosbergo) namo demontavimo. Surinkti 1583 parašai, kurių didelę dalį surinko draugijos nariai: Ž. Radavičius, A. Makšimienė, dr. V. Baranauskas, I. Baranauskienė, D. Gruzdienė, dr. N. Kitkauskas, E. Kulikauskas, J. Malinauskienė, E. Sakalauskienė ir V. Samuitis.

9. 2007 01 25 suorganizuotas renginys su ansambliu Kūlgrinda ir Viduramžių pasiuntiniai karių pasirodymu Vilniaus 684-ųjų metinių paminėjimo prie paminklo Sostinės įkūrėjui Gediminui. Renginį organizavo I. Baranauskienė ir R. Opermanienė.

10. 2007 m. kovo mėn. suorganizuotas Kovo 11 d. paminėjimas ir susitikimas su Nepriklausomybės akto signataru ir knygos „Su Sąjūdžiu už Lietuvą” autoriumi Virgilijumi Čepaičiu Signatarų namuose. Autorių kalbino Kazys Almenas. Programoje koncertavo prof. Jolantos Čiurilaitės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai.

Valdybos posėdžiai:

1. Svarstytas redaktoriaus Martyno Užpelkio kvietimas bendradarbiauti www.pilys.lt (Gyvieji dvarai ir pilys – org.).

2. Surengti Valdybos posėdžiai dėl draugijos visuotinio susirinkimo organizavimo, aptarti ekskursijų į istorines vietas maršrutai, kurie bus siūlomi draugijos nariams pasirinkti, aptartos draugijos iniciatyvos Medininkų ir Kauno pilims atkurti.

3. Svarstyta leidinio „Vilniaus pilys” lietuvių ir anglų kalba atnaujinimas, gauta sąmata iš Titnago spaustuvės, ieškota paramos leidiniams išleisti.

4. Svarstyta dienotvarkė bendro draugijos susirinkimo, skirto Kovo 11-ąjai paminėti, pasikeista nuomonėmis dėl Lukiškių aikštės sutvarkymo vizijos, pristatyta paskutinė draugijos naujų įstatų redakcija.

5. Ruoštasi ataskaitiniam susirinkimui. Veiklos apžvalgą parengė D. Ulvydienė, apskaitą V. Samuitis ir E. Kulikauskas.

 © Draugija Pilis, 2007 m. gegužės 13 d.