S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.
       * 2007 m.
      
* 2008 m.
       * 2009 m.
      
* 2010 m.
       * 2011 m.
Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 


Draugijos Pilis 2009 m. veiklos apžvalga

1. Sausio 25 d. Draugija „Pilis“ organizavo trečiąją Vilniaus pagarsinimo šventę prie Gedimino paminklo Katedros aikštėje Vilniuje. Istorinį pranešimą skaitė istorikas Tomas Baranauskas.

2. Kovo 10 d. Signatarų namuose (Vilniuje) Draugija „Pilis“ surengė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimą. Tema „Kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas“ kalbėjo LR Seimo narys, Nepriklausomybės akto signataras Emanuelis Zingeris.

3. Gegužės 12 d. Draugija „Pilis“ kreipėsi į Kauno miesto merą, LR kultūros ministrą, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininką ir Kultūros paveldo departamento direktorę dėl Kauno pilies projekto tvirtinimo, nurodydama, kad „architekto Kęstučio Mikšio projektas, kurio esmė – atstatyti Kauno pilies tūrius, naudojant medžiagas (stiklą, metalą), kurios akivaizdžiai skiriasi nuo išlikusių pilies fragmentų, neatitinka nei „Pilies“ draugijos, nei daugumos Kauno gyventojų lūkesčių“. Gegužės 19 d. dešimt LR Seimo narių kauniečių pasirašė Draugijos „Pilis“ poziciją palaikantį pareiškimą „Dėl Kauno pilies projekto“.

4. Birželio 9 d. Draugija „Pilis“ Kaune organizavo visuomenės susirinkimą „Ar žinai, kaip atrodys Kauno pilis?“, kuriame priimta rezoliucija dėl Kauno pilies projekto. Joje sakoma, kad atstatyta Kauno pilis turi turėti istorinį pilies įvaizdį, o esamas atkūrimo projektas yra netinkamas, nes pagal archit. Kęstučio Mikšio projektą Kauno pilį ketinama paversti naujosios architektūros kūriniu iš modernių medžiagų. Po šiuo tekstu Draugija „Pilis“ iki rugpjūčio 13 d. surinko 1421 parašą, kuriuos tą dieną įteikė Kauno miesto merui. Vėliau surinktas dar 1801 parašas (iš viso 3222).

5. Dėl viešojo intereso Kauno pilies projekte gynimo Draugija „Pilis“ kreipėsi į Kauno apygardos vyriausiąjį prokurorą (liepos 17, rugpjūčio 31 d.), LR Prezidentę (liepos 20 d.), dalyvavo LR Seimo nario Gintaro Songailos surengtoje spaudos konferencijoje Seime dėl netinkamo Kauno pilies atkūrimo projekto (liepos 24 d.), pateikė Kauno miesto merui pasiūlymus „Kokia turėtų būti atkuriama Kauno pilis“ (rugpjūčio 12 d.), kreipėsi į LR aplinkos ir kultūros ministrus, Kauno apskrities viršininkę ir Kauno miesto merą, prašydama neišduoti statybos leidimo pagal Kauno pilies atkūrimo projektą, kol nebus pašalinti jo trūkumai (rugpjūčio 20 d.), apie Kauno pilies atkūrimo projekto problemas informavo LR finansų ministrę ir Centrinės projektų valdymo agentūros vadovą (rugsėjo 14 d.), Kauno pilies atkūrimo procese susiklosčiusią padėtį prašė įvertinti LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto (rugsėjo 14 d.; šį klausimą ŠMK komitetas svarstė spalio 14 d., o jo pavedimu spalio 30 d. – Valstybinė kultūros paveldo komisija).

6. Rugpjūčio 27 d. draugija „Pilis“ prie Kauno pilies surengė protesto akciją „Apjuoskime Kauno pilį“, kurios dalyviai gyva grandine apjuosė Kauno pilį ir pritarė rezoliucijai, parengtai birželio 9 d. visuomenės susirinkimo rezoliucijos pagrindu.

7. Kauno apskrities viršininko administracijai išdavus statybos leidimą vykdyti darbus pagal K. Mikšio Kauno pilies atkūrimo projektą, Draugija „Pilis“, kartu su Senojo Kauno draugija, spalio 13 d. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą, prašydama panaikinti šį leidimą, kadangi jis išduotas pagal įstatymų reikalavimų neatitinkantį projektą.

8. Rugsėjo 5 d. Draugijos „Pilis“ nariai su istorinėmis vėliavomis dalyvavo kunigaikščių Radvilų perlaidojimo ceremonijoje Dubingiuose.

9. Rugsėjo 26 d. surengtas Draugijos „Pilis“ dešimtųjų veiklos metinių minėjimas: ekskursija Taikomosios dailės muziejuje ir po atstatytus Valdovų rūmus bei minėjimas Lietuvos nacionalinio muziejaus salėje, kur valdybos narys Žilvinas Radavičius apžvelgė Draugijos „Pilis“ dešimties metų istoriją.

10. Lapkričio 4 d. ir pakartotinai lapkričio 18 d. įvyko ataskaitinis rinkiminis Draugijos „Pilis“ susirinkimas, kurio metu išrinkta nauja Valdyba: Jūratė Bagdžiūnienė, Tomas Baranauskas, Napaleonas Kitkauskas, Danutė Gruzdienė, Rimvydas Žiliukas, Valdas Samutis ir Danutė Ulvydienė. Nutarta prie Draugijos „Pilis“ sudaryti Pilių mokslinę tarybą. Lapkričio 23 d. Valdyba savo pirmininku išsirinko Tomą Baranauską.

11. Lapkričio 24 d. surengtas pirmasis Pilių mokslinės tarybos posėdis, kuriame aptartos Tarybos veiklos gairės. Tarybos pirmininku išrinktas architektas restauratorius dr. Napaleonas Kitkauskas. Nariai: istorikas Tomas Baranauskas, architektas dr. Vytautas Baranauskas, istorikas doc. Romas Batūra, architektė restauratorė Gražina Juknevičienė, archeologas prof. Albinas Kuncevičius, architektas restauratorius Giedrius Laucius, architektas restauratorius Evaldas Purlys, istorikas dr. Valdas Rakutis, architektas restauratorius Žybartas Simonaitis, archeologas dr. Gintautas Zabiela.

 

 © Draugija Pilis, 2011 m.