S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.
       * 2007 m.
      
* 2008 m.
       * 2009 m.
      
* 2010 m.
       * 2011 m.
Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 


Draugijos Pilis 2010 m. veiklos apžvalga

1. Sausio 25 d. Draugija „Pilis“ organizavo ketvirtąją Vilniaus pagarsinimo šventę prie Gedimino paminklo Katedros aikštėje. Istorinį pranešimą skaitė Inga Baranauskienė.

2. Sausio 29 d. Pilių mokslinė taryba, išklausiusi Kauno pilies atkūrimo projekto autorių Kęstutį Mikšį, apsvarstė jo pateiktus Kauno pilies atkūrimo projektinius sprendinius ir projektavimo darbų eigą ir priėmė nutarimą „Dėl Kauno pilies atkūrimo“, kuriame išdėstė mokslinius Kauno pilies atkūrimo principus ir išreiškė susirūpinimą vykdomu neatsakingu ir moksliniais duomenimis neparemtu Kauno pilies atkūrimo eksperimentu. Nutarimas įteiktas Kauno miesto merui, LR kultūros ir finansų ministrams, LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui, Valstybinės kultūros paveldo komisijos pirmininkei ir Kultūros paveldo departamento direktorei.

3. Kovo 16 – gruodžio 2 d. Draugija „Pilis“ drauge su Senojo Kauno draugija, ieškovo teisėmis dalyvavo Kauno apygardos teisme svarstant skundą dėl Kauno pilies atkūrimo (įteikė patikslintus skundus kovo 15 ir balandžio 14 d. bei papildomą skundą dėl naujo statybos leidimo liepos 14 d., patikslintą liepos 28 ir rugpjūčio 16 d.). Gruodžio 27 d. Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui įteikė apeliacinį skundą dėl Kauno administracinio teismo sprendimo.

4. Liepos 10–11 d. Draugija „Pilis“ organizavo ekskursiją į Durbę ir Liepoją, minint Durbės mūšio 750-ąsias metines. Aplankyti Barstyčiai (2009 m. pastatytas paminklas Skuodo mūšio 750-osioms metinėms), Apuolės, Embutės piliakalniai, Durbės pilies griuvėsiai mūšio 750 metų jubiliejaus minėjimo renginio metu, Gruobinios pilies griuvėsiai, Liepojos muziejus ir kt.

5. Liepos 13 d. Vilniaus įgulos karininkų ramovės salėje Draugija „Pilis“ surengė minėjimą „Durbės mūšiui – 750“. Pranešimą „Durbės mūšio istorija ir reikšmė“ skaitė Tomas Baranauskas, o pranešimą „Georgenburgo pilis Karšuvoje. Lokalizacijos problemos“ – dr. Gintautas Zabiela. Pristatytas Ingos Baranauskienės istorinis romanas „Durbės mūšis. Nepasidavę lemčiai“.

6. Rugpjūčio 19 d. Draugijos „Pilis“ ir Pilių mokslinės tarybos atstovai (E. Kulikauskas, R. Batūra, T. Baranauskas, N. Kitkauskas) surengė pasitarimą su Vilniaus pilių valstybinio kultūrinio rezervato specialiste architekte-restauratore Birute Gudynaite ir archeologu Vytautu Urbanavičiumi apie Gedimino pilies kalno problematiką ir apžiūros metu įvertino pilies kalno būklę.

7. Rugpjūčio 31 d. Draugija „Pilis“ Nacionalinių literatūros ir meno premijų Komitetui pasiūlė Lietuvoje gerai žinomo solisto ir vieno iš Draugijos „Pilis“ steigėjų Danieliaus Sadausko kandidatūrą šiai premijai gauti.

8. Rugsėjo 18 d., minint Draugijos „Pilis“ 11-ąjį gimtadienį, surengta ekskursija į prie Punsko, Ožkinių kaime, Petro Lukoševičiaus pastatytą medinę Jotvingių pilį.

9. Spalio 31 d. Draugijos „Pilis“ nariai dalyvavo Laisvės paminklo atidaryme Lapėse (Kauno raj.).

10. Gruodžio 22 d. Draugija „Pilis“ inicijavo Medininkų pilies atkūrimo projekto pristatymą Kultūros paveldo departamente. Projektą pristatė jį parengę UAB „Senojo miesto architektai“ atstovai. Pagrindinį pranešimą padarė projekto vadovas Robertas Zilinskas. Svarstymo metu Draugijos „Pilis“ atstovai iškėlė kai kurias šio projekto problemas, kaipo ketinimas tinkuoti atkurtas pagrindinio bokšto sienas, plokščias bokšto stogas.

 

 © Draugija Pilis, 2011 m.