S.Daukanto a. 2-13, Vilnius * Į/k 191977131 * Banko sąskaita: AB SEB Vilniaus bankas LT567044060001463014


Draugija Pilis

Valdyba

Veikla:
      
* 1999-2003 m.
      
* 2005 m.
      
* 2006 m.

Įstatai

Leidiniai

Kelionės

Naujienos

 

 

 

Lietuvos visuomenė paminėjo Kovo 11-ają bei pagerbė Vincą Kudirką

Kovo 19 d. Signatarų namuose draugijos „Pilis“ valdybos iniciatyva buvo surengtas Kovo 11-osios bei Vinco Kudirkos (1858-1899) 150-ųjų metų gimimo ir jo sukurtos Tautiškos giesmės 110-ųjų metinių minėjimą.

Renginyje dalyvavo Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarai Virgilijus Čepaitis, Birutė Valionytė, garsi kovotoja už laisvę Nijolė Sadūnaitė, kiti svečiai, Vilniaus licėjaus, Senamiesčio vidurinės mokyklos moksleiviai, Jaunimo psichologinės paramos centro Vaikų dienos užimtumo centro darbuotojai Miroslavas Jančas bei Žilvinas Radavičius su auklėtiniais Andžėjumi Dovdo, Tomašu Smilginu, Edita ir Elžbieta Mickievič, Valdovų rūmų paramos fondo savanoriai Rimantas Matulis, Vytautas Varkala, draugijos ,,Pilis” narė Aldona Makšimienė, valdybos nariai doc. Aušra Kaminskaitė, Žilvinas Radavičius, Valdas Samuitis bei kt. iš Vilniaus, Kauno ir Anykščių. Renginį vedė draugijos ,,Pilis” pirmininkė Vilniaus licėjaus mokytoja Danutė Ulvydienė. Jos paruošti ir į šventę pakviesti lietuvių kalbos mokytojos-rašytojos Vilijos Dailidienės bei Astos Karaliūtės- Bredelienės ugdyti Vilniaus licėjaus mokiniai Jūratė Zananavičiūtė, Greta Butavičiūtė, Tomas Gražys ir Kostas Jakeliūnas, pasipuošę tautiniais kostiumais, sutiko vakaro svečius. Jie ir jų bendramokslė Dovilė Stonkutė raiškiai skaitė V. Kudirkos satyras.

Minėjimo dalyvių pastangomis Signatarų namų salėje buvo sukurta Tėvynės meilės dvasia: renginyje dalyvavęs jaunimas galėjo pasisemti Lietuvos istorijos žinių ne tik vieni iš kitų, bet ir iš garbingų renginio dalyvių.

Nepriklausomybės akto signatarų klubo prezidentės B. Valionytės įžanginis žodis buvo apie Kovo 11-osios ir Lietuvos istorijos reikšmę. Ji skatino apsilankyti ir susipažinti su istoriniu Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldu. Po trijų edukacinių ekskursijų po LDK žemes, Signatarų klubas išleido puikiai iliustruotą kalendorių ,,Didžioji Lietuva”. Vienoje iš šių ekskursijų dalyvavo ir draugijos „Pilis” narys Edmundas Kulikauskas.

Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto prof. Regina Koženiauskienė savo knygoje ,,Būkim šviesos ir tiesos vaikai” bei šventinėje kalboje V. Kudirką apibūdino kaip pasisakiusį už respublikinę valdymo formą pilietiškumo aktyvistą bei tikrą pilietį.

Mokslininkė pastebėjo, kad transformavosi mūsų visuomenės vertybių sistema, nes išliekamąją vertę turinčių objektų pavadinimais dabar vadinami komerciniai. Šiomis aplinkybėmis daugeliui eilinių Lietuvos žmonių „Pilis“ virsta „Akropoliu“. Nors šio daiktavardžio reikšmė beveik ta pati, šiandien visuomenei diegiama visai kitokia samprata, kad Akropolis - tai prekybos ir pramogų kompleksas.

Poetas Marcelijaus Martinaitis skaitė savo poeziją. Klausytojai buvo sužavėti poeto kūryba bei retorikos talentu.

Šventę pagyvino naujos V. Kudirkos pagrindu sukurtos dainos. Jas atliko vienas iš poeto vardui įamžinti fondo steigėjų, solistas Danieliaus Sadauskas. Jam akompanavo doc. Justinas Bruzga.

Šiltai buvo priimtos Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dainavimo dėstytojos doc. Jolantos Čiurilaitės studenčių Zelmos Lukošiūnaitės, Vaidos Kavoliūtės ir Ilonos Pliavgo bei prof. Vladimiro Prudnikovo studento Raimundo Juzuičio patriotiškos dainos.

Džiaugiamės, kad renginyje dalyvavęs jaunimas domėjosi V. Kudirkos kūryba, taip pat turėjo galimybę daugiau sužinoti apie Kovo 11-ąją iš Nepriklausomybės signatarų bei kovų už Tėvynės nepriklausomybę dalyvių.

Tokio pobūdžio renginiai skatina moksleivių integraciją į visuomenę procesus, nes greta jų esantys nusipelnę visuomenei žmonės dažnai tampa pilietiškumo pavyzdžiu.

Palaikydamas jaunimo visuomeninės edukacijos idėją sieksiu, kad į panašius mūsų organizuojamus renginius būtų pakviesta kuo daugiau istorijos mokytojų, kad pastarieji, geriau susipažinę su praeitimi, istorines diskusijas galėtų perkelti į klases.

Žilvinas Radavičius

Voruta, 2008 m. balandžio 14 d.

 © Draugija Pilis, 2008 m.